Regulamin przyjęć urodzinowych

1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w jednej z dwóch części Chaty Alpejskich, które znajdują się w Ski Resort przy ul. Starorudzkiej 10B, 93-418 Łódź
2. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości min. 50% gotówką w recepcji Ski Resort najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym przyjęciem.
4. Zaliczka wpłacona jest przez Zamawiającego (Rodzic lub Opiekun DZIECKA) na konkretny termin i godzinę przyjęcia urodzinowego. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej w terminie krótszym niż 3 dni od planowanej daty przyjęcia. W sytuacji zmiany terminu przyjęcia – zaliczka nie przepada.
5. Przyjęcie urodzinowe trwa 3 godziny (czas liczony jest od zarezerwowanej, wcześniej ustalonej godziny. Minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi – łącznie z Jubilatem – 10 osób.
6. Zamawiający (Rodzic lub Opiekun) zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź osobiście o ostatecznej liczbie gości na 1 dzień wcześniej przed planowanym przyjęciem. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku 4 – 12 roku życia.
7. W przypadku mniejszej liczby dzieci Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za minimalną liczbę uczestników określoną w pkt.6, w sytuacji, gdy w przyjęciu urodzinowym uczestniczy większa ilość dzieci – opłata pobierana będzie za rzeczywistą liczbę uczestników zgodnie z obowiązującym cennikiem.
8. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek urodzinowy może być spożywany wyłącznie w Ski Resort.
9. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnego jedzenia i picia oraz tortu urodzinowego – ze względu na bezpieczeństwo sanitarne.
10. Zabrania się przynoszenia i używania zimnych ogni oraz konfetti ze względu na przepisy ppoż.
11. Za bezpieczeństwo dzieci podczas przyjęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie/Rodzice.
12. Poczęstunek dla Rodziców/Opiekunów (kawa, herbata itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą w znajdującym się na terenie Ski Resort Restauracji Apres Ski.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Przyjęć Urodzinowych zastosowanie mają zapisy Regulaminu w Ski Resort. * Na terenie obiektu mogą być czasowo robione zdjęcia uczestników zabaw, które publikowane będą na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. W związku z powyższym dobrowolne wejście na teren Ski Resort jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz wykorzystanie wizerunku osób przebywających na terenie obiektu.